Cieľ aktivity D3 PDF Tlačiť E-mail
  • Modelovanie vodnej bilancie porastu
  • Zharmonizovať merania prvkov vodnej bilancie na vybraných plochách intenzívneho monitoringu v rámci Európy ­
  • D3 dáta majú slúžiť na
    • parametrizáciu (meteodata, pôdna fyzika, porastové charakteristiky)
    • validáciu (teplota a vlhkosť pôdy, porastové zrážky) modelov vodnej bilancie ­

V rámci riešenia demonštračnej aktivity D3 prebehlo v roku 2010 na medzinárodnej úrovni porovnanie vybraných modelov vodnej bilancie.

Stiahni celú správu z vyhodnotenia výsledkov...­

 

mapa_dem_aktivit