zelezno
TMP Železnô – monitorovacia plocha v smrekovom poraste
založená v roku 2009
Foto: Zuzana Sitková, 11/2009

 

Odbery_pF_216
Odber neporušených vzoriek pôdy na stanovenie pF kriviek (30 cm)
Foto: Zuzana Sitková

 

zberac
Zberače opadu a podkorunových zrážok (depozičný kolektor) na dubovej ploche TMP Žibritov Foto: Zuzana Sitková

Odbery_pF_219

Odber vzoriek na odvodenie pF kriviek – november 2009

inst
Inštalácia senzorov: CS616, PT100 a Gypsum Blocks

 

 

Dataloger

Globálny dataloger