Podrobný opis metodiky meraní nájdete v terénnom protokole meraní.

Prístrojové vybavenie

Viaco prístrojoch na www.emsbrno.cz

 

vhkost
Meranie objemovej vlhkosti pôdy
(TDR – CS616)
teplot
Meranie teploty pôdy
(PT 100)
potenc
Meranie pôdneho potenciálu
(Gypsum Blocks)

zrazky
Meranie porastových zrážok
MetOne 380 (730 cm2)

 

modulog
Globálny dataloger Modulog

 

 

instalacia
Schéma inštalácie prístrojov

 

p1

 

p2