Demonštračné aktivity PDF Tlačiť E-mail

 

D1: Vitalita  a adaptácia stromov

hodnotenia defoliácie a diskolorácie korún a prejavov poškodenia stromov, merania a hodnotenia rastových procesov, opadu, fenológie (vizuálne hodnotenie) a meranie indexu listovej plochy (LAI – leaf area index).

D2: Kolobeh živín a kritické záťaže

hodnotenia depozícií, pôdneho roztoku, opadu a detailnejších listových analýz. Novým prvkom je bilancia živín v prízemnej vegetácii

D3: Vodná bilancia

Merania  objemovej vlhkosti pôdy, teploty pôdy, porastových zrážok, pôdneho potenciálu, stanovenie retenčných čiar (pF krivky), indexu listovej plochy