Plochy II. úrovne PDF Tlačiť E-mail

TMP 201 Čifáre

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1995 cifare
Zemepisná šírka 48º12’45”
Zemepisná dĺžka 18º23‘16“
LZ Levice
LHC Čifáre
JPRL 566a
Nadmorská výška 225 m
Expozícia JV
Sklon 15 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 143
Vek 85
Rad B
Slt Carpineto-Quercetum
Lesný typ 1307-Mrvicová hrabová dúbrava na spraši
Pôdny typ Hnedozem luvizemná
Zastúpenie cr 100 %, silný podrast krovín, najmä trnky
Bonita 1
Výchovné zásahy Prebierka

TMP 203 Lomnistá

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1995 jasenie
Zemepisná šírka 48º55’31”
Zemepisná dĺžka 19º29‘15“
LZ Slovenská Ľupča
LHC Slovenská Ľupča
JPRL 1107b
Nadmorská výška 1250 m
Expozícia JV
Sklon 35 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 194
Vek 59
Rad B/C
Slt Fageto-Aceretum vst
Lesný typ 6404-Deväťsilová kamenitá buková javorina
Pôdny typ Podzol kambizemný
Zastúpenie sm 95 %, bk, jh, jb 5 %
Bonita 1
Výchovné zásahy Prebierka

TMP 204 Poľana – Hukavský grúň

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1991 polana
Zemepisná šírka 48º38’34”
Zemepisná dĺžka 19º32‘22“
LZ Kriváň
LHC Poľana
JPRL 120
Nadmorská výška 850 m
Expozícia SV
Sklon 5-15 %
Výmera plochy 0,55 ha
Počet stromov 321
Vek 90-120
Rad B
Slt Abieto-Fagetum
Lesný typ 5302-Nitrofilná jedľová bučina
Pôdny typ Kambizem andozemná
Zastúpenie bk 70 %, sm 20 %, jd, jh, js 10 %
Bonita +1
Výchovné zásahy bez zásahu

TMP 206 Turová

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1997 turova
Zemepisná šírka 48º37’58”
Zemepisná dĺžka 19º02‘49“
LZ ŠLP Zvolen
LHC ŠLP Zvolen
JPRL 541
Nadmorská výška 575 m
Expozícia V
Sklon 40 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 249
Vek 69
Rad B
Slt Fagetum pauper
Lesný typ 3313 – Zubačková bučina
Pôdny typ Kambizem modálna
Zastúpenie bk 100 %
Bonita +1
Výchovné zásahy bez zásahu

TMP 207 Tatranská Lomnica

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1998 lomnica
Zemepisná šírka 49º10’49”
Zemepisná dĺžka 20º14‘30“
LZ ŠL TANAP
LHC Vysoké Tatry
JPRL 1026
Nadmorská výška 1150 m
Expozícia JV
Sklon 11-22 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 256
Vek 60-140 (LHP 130)
Rad A/B (LHP A)
Slt Lariceto-Piceetum
Lesný typ 6141- Sutinová smrekovcová smrečina
časť 6145 – Živná smrekovcová smrečina nst.
Pôdny typ Ranker podzolový, ranker kambizemný
Zastúpenie sm 60 %, sc 40 %, jd +, (LHP sm 95 %, sc 5 %)
Bonita sm 8, sc 4
Výchovné zásahy bez zásahu

TMP 208 Svetlice

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 1999 svetlice
Zemepisná šírka 49º11’41”
Zemepisná dĺžka 22º05‘41“
LZ Medzilaborce
LHC Nižná Jablonka
JPRL 169a
Nadmorská výška 570 m
Expozícia Z
Sklon 40 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 496
Vek 53
Rad B
Slt Fagetum typicum
Lesný typ 4318-Ostricová typická bučina
Pôdny typ Kambizem modálna
Zastúpenie bk 100 %
Bonita 30
Výchovné zásahy Prebierka

TMP 210 Grónik II

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 2008 gronik
Zemepisná šírka 49º29’54”
Zemepisná dĺžka 18º34’04”
LZ Urbariát Turzovka
LHC
JPRL 1632
Nadmorská výška 820
Expozícia JJZ
Sklon 60 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 120
Vek 90
Rad A
Slt Fagetum abietino-piceosum nst
Lesný typ 5105 – čučoriedková jedľová bučina so smrekom nst
Pôdny typ podzol modálny
Zastúpenie sm 100 %
Bonita 2
Výchovné zásahy prebierka

TMP 211 Žibritov

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 2009 zibritov
Zemepisná šírka 48º23’22”
Zemepisná dĺžka 19º00’42”
LZ Mestské lesy Krupina
LHC Krupina
JPRL 623
Nadmorská výška 520
Expozícia R
Sklon 0-5 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 307
Vek 60-65
Rad B
Slt Fageto Quercetum 90 %, Querceto Fagetum 10 %
Lesný typ 2311 - živná medničková buková dúbrava 60 %
2306 – lipnicová buková dúbrava s chlpaňou 30 %
3305 – ostricovo-marinková živná dubová bučina 10 %
Pôdny typ kambizem luvizemná
Zastúpenie dz 96 %, bk 2 %, hb, cs +
Bonita 1
Výchovné zásahy prebierka

TMP 212 Železnô

Základné charakteristiky plochy
Rok založenia 2009 zelezno
Zemepisná šírka 48º57’17”
Zemepisná dĺžka 19º23’20”
LZ Komposesorát Partizánska Ľupča
LHC Partizánska Ľupča
JPRL
Nadmorská výška 1010
Expozícia JV
Sklon 35 – 40 %
Výmera plochy 0,25 ha
Počet stromov 145
Vek 80
Rad A/B
Slt Fageto Abietum vst.
Lesný typ 6202 – čučoriedková buková jedlina
Pôdny typ kambizem modálna
Zastúpenie sm 100 %
Bonita 1
Výchovné zásahy prebierka